ARKITEKTFIRMA CHRISTEN JUSTESEN APS
ARKITEKTER MAA
 
Startside
   Firmaprofil   
Familieboliger
Ferie og fritid
Om- / tilbygninger
Almen- / ældreboliger
Institution / bofælleskab
Butikker / restauranter
Kontor / industri
Interiør
Detaljer
Hvad koster det ?
Kontakt os
 
FIRMAPROFIL.

Christen Justesen har efter en grunduddannelse som håndværker og bygningskonstruktør, afgang fra Kunstakadamiets arkitektskole i København.

Christen Justesen har tidligere været energikonsulent og bygningssagkyndig indenfor hus syn, men er ophørt med dette pga. aktivitet. Den grundlæggende erfaring benyttes dog stadig.

Tegnestuen har med sine 50 års erfaring udført et stort antal boligbyggerier, herunder også mange restaureringer og om- og tilbygninger. Herudover har tegnestuen udført større byggerier indenfor den offentlige sektor, almennyttigt boligbyggeri, industri- og erhvervsbygninger. Den meget varieret omfang af opgavetyper har givet tegnestuen en særdeles solid baggrundsviden. Mange af vores bygninger er præmieret.

Man kan benytte tegnestuens viden indenfor de indledende faser, såsom analyser og skitsering, eller man kan overlade til tegnestuen at tegne et færdigt projekt. Sidstenævnte totalløsning vil sikre, at opgaven bliver løst som kvalitetsbyggeri, på rimelig tid, til aftalt pris og med professionel styring fra start til slut.VESTERBYVEJ 29 · DK–9990 SKAGEN · TLF + 45 4028 2711
ARKITEKT@CHRISTENJUSTESEN.DK · WWW.CHRISTENJUSTESEN.DK