ARKITEKTFIRMA     CHRISTEN     JUSTESEN A/S
ARKITEKT MAA - PAR           MEDLEM AF PRAKTISERENDE ARKITEKTERS RÅD
SCT. LAURENTII VEJ 119           DK-9990 SKAGEN                TELEFON  +45  40  28  27  11
Startside
Firmaprofil
Familieboliger
Ferie og fritid
Om- / tilbygninger
Almen- / ældreboliger
Institution / bofælleskab
Butikker / restauranter
Kontor / industri
Interiør
Detaljer
Hvad koster det ?
Kontakt os
Hvad koster det ?

Mange tror det er bekosteligt at benytte en arkitekt, når der skal bygges, men det er ikke tilfældet.

Arkitekten er din garanti for lave omkostninger og rigtigt udformet bygning, der øger husets værdi, både funktions- og på sigt investeringsmæssigt.

Arkitekten er ofte "udgiftsneutral" ved indhentning af tilbud fra håndværkere, da forskellen mellem lavestbydende og højsbydende normalt er på 10-15%, hvilket svarer til omkostningerne ved brug af arkitekten.

PRISEKSEMPLER:
  1. Et ideoplæg til om- og tilbygning af et enfamiliehus koster fast pris 4.500,- incl. moms.

  2. En videre bearbejdning af ovennævnte ideoplæg, der indeholder konstruktionsprincipper, facadetegninger, materialebeskrivelser og danne grundlag for indhentning af nødvendige tilkendegivelser fra myndighederne, koster omkring 6% af de anslået håndværkertilbud.

  3. Et nøglefærdigt projekt angående om- og tilbygning og enfamiliehuse, hvor tegnestuen forestår detailprojektering og beskrivelse, byggetilladelse, indhentning af tilbud, økonomistyring, styring af byggeri, fagtilsyn, afleveringsforretning og 1 års garantigennemgang af byggeriet, koster omkring 15% af håndværkerudgiften.

  4. Omkostninger i øvrige byggesager aftales i hvert enkelt tilfælde, og ligger omkring 10-15% af håndværkerudgiften.

Kontakt os for yderlig information. arkitekt@christenjustesen.dk

e-mail arkitekt@christenjustesen.dk                 TELEFON +45 40 28 27 11